Contact

ilkontakt

Przedsiębiorstwo Rzeczoznawstwa i Ekspertyz OPEX Spółka z o.o.

 

Jana Matejki Street 6
80-232 Gdańsk, Poland

phone: (+ 48 58) 345 20 62
phone/fax: (+ 48 58) 341 16 92
e-mail: opex@opex.gda.pl

Attention: Mr Adam Marczak
Managing Director